Kisah Yusuf dan Zulaiha

Sungguh berat malam yang panas itu dirasakan oleh Ra’il, wanita cantik yang biasa dipanggil dengan nama Zulaiha. Ia senantiasa mempercantik paras, menghias diri, dan memakai wangi-wangian. Kemudian berdiri, pagi dan petang, di beranda istananya di atas Sungai Nil, dalam kegelisahan yang tak jelas penyebabnya. Baca lebih lanjut

Iklan

DIALOG IBLIS DENGAN RASULULLAH S.A.W

Allah SWT telah memerintahkan seorang Malaikat menemui Iblis supaya dia mendatangi Rasulullah SAW untuk memberitahu segala rahasianya; tentang hal – hal yang disukai maupun dibencinya. Maksudnyanya ialah untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW dan juga sebagai peringatan dan perisai kepada umat manusia. Baca lebih lanjut

Berita Wafatnya Muhammad saw

Pada saat tersebar berita tentang wafatnya Rasulullah, semua orang tampak kaku dan bingung dengan perasaan yang tidak menentu. Mereka bergelut dengan suatu kepedihan yang amat dalam walaupun sebelumnya telah ada isyarat akan meninggalnya beliau. Diantaranya Rasul telah jatuh sakit sehingga tidak bisa keluar rumah untuk memimpin shalat berjama’ah, dan beliau telah memberikan wasiat-wasiat terakhir, sebagai indikasi bahwa beliau hendak berpamitan untuk kembali kepada Allah. Ummat pada saat itu telah menerima Qur’an dan ummat saat itu telah menerima khutbah perpisahan dan semua tak lain merupakan isyarat. Baca lebih lanjut

Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah
…………..mam Abu Hanafih adalah seorang imam Mazhab yang besar dalam dunia Islam. Dalam empat mazhab yang terkenal tersebut hanya Imam Hanafi yang bukan orang Arab. Beliau keturunan Persia atau disebut juga dengan bangsa Ajam. Pendirian beliau sama dengan pendirian imam yang lain, iaitu sama-sama menegakkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Baca lebih lanjut

Adab Berdoa

Ketika seseorang duduk untuk berdoa, sesungguhnya dia duduk di hadapan Al-Khaliq Azza wa Jalla yang pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu, dan yang lebih dekat kepada manusia daripada dirinya sendiri. Dia Yang Mahasuci, “mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi” (QS.20:7). Maka manusia senantiasa penuh gentar, dan berharap doanya dikabulkan.
Baca lebih lanjut

Kiat Khusyu’ Dalam Shalat

Ada beberapa kiat khusyu’ dalam shalat yang kerap kali disinggung oleh para
ulama dalam buku-buku mereka khususnya yang berkenaan dengan hukum dan
tata cara shalat. Berikut kami sampaikan tulisan yang dikutip dan diramu dari
buku “Kaifa Naksya’u  Ash-Shalah”- oleh Fauzan Ahmad az-Zumari – cetakan
Darul Basyair al-Islamiyah – Beirut – Libanon.
Baca lebih lanjut